Arrangement i 2018

300 år på Borgarsyssel, Sarpsborg, Norge

Dere inviteres herved til å delta i et fem dagers event på Borgarsyssel museum, Sarpsborg i Norge.
Vi vil gjenskape allmuens dagligliv i Østfold. Hvordan var livet for vanlige mennesker? Hva gjorde de for 300 år siden? Hva måtte til for å holde samfunnet i gang? Svenskene truer, tiden er Den store Nordiske krig.
 
Vi ønsker å blåse liv i de gamle husene på Borgarsyssel museum ved å vise publikum hvilke håndverk og daglige gjøremål som man kunne oppleve i Østfold på denne tiden. Publikum vil få smake på, føle og oppleve tiden så tidsriktig som mulig. Dette er ikke et militærhistorisk event, men det er beredskaps tid i Norge. En viss militær tilstedeværelse vil det være. 
 
Hver dag vil ha et hovedtema. Vi ønsker velkommen aktører som kan og vil bidra med diverse håndverk og andre aktiviteter som vil være naturlig for et lokalsamfunn for 300 år siden.
 
Det vil være anledning for en del av aktørene å bo og å overnatte på museet disse dagene. Se følgende link for info og påmelding: 300 år på Borgarsyssel – kom og blås liv i historien! – Østfoldmuseene

Alle medlemmer er velkommen til at deltage i dette arrangement, alle udgifter er for deltagernes egen regning.

Se indbydelsen her, klik…..

Tilmelding, klik…