Tordenskioldsdage 2020

Så er datoerne for Tordenskioldsdagene 2020 klar.

26. – 27. juni 2020

Året tema for dagene er:

Freden kommer, Store Nordiske Krig slutter .

Tordenskiolds død.