Geheimeråd 2019

Dagsorden/Indkaldelse

Regnskab 2018 / Budget 2019

Der er ikke indkommet forslag inden for vedtægternes tidsfrist, 7 dage før gehejmeråd