Geheimeråd 2020

Indkaldelse til Geheimeråd

Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen Ændring som ønskes er markeret med grøn.

——————————————————————————————————————————–

Forslag til vedtægtsændring fra Rene Jensen

Forslaget går ud på at alle gehejme rådets (bestyrelses ) medlemmer bliver valgt på gehejmerådet. og ikke som i dag at det er formanden fra hver gruppe der automatisk sider i gehejmerådet.

Forslag til vedtægtsændring fra Rene Jensen

Jeg har vedhæftet, det juridiske ansvar for bestyrelser, som jeg gerne vil have fremlagt sammen med mit forslag. Klik her for at se