Tordenskiolds Soldater Fladstrand

Scandinavian reenactment fra tidsperioden 1700-1720, Store Nordiske Krig

Vores støtter.....