Fladstrands Quinder Anno 1717

Fladstrands Quinder anno 1717 er en gruppe under foreningen

Tordenskiolds Soldater Fladstrand.

Formålet med vores gruppe er at bidrage til levende historisk formidling sammen med de øvrige grupper i Tordenskiolds Soldater.

Vi er ca. 25 medlemmer, mange af os har været med i mange år, og nogle er passive medlemmer, der fortrinsvis deltager på Tordenskioldsdage.

På vores klædedragt bærer vi Kong Frederik den IV’s monogram på en grøn sløjfe.

Alle medlemmer er ligeværdige og vore forskellige evner kan berige gruppen og foreningen.

Vi holder møde ca. 1 gang om måneden i foreningens lokaler på Knallen 2, Frederikshavn Havn. På vores møder snakker vi om kommende arrangementer i foreningen, både de ting der foregår på tværs af de forskellige grupper, ture til ind- og udland, og de arrangementer vi selv står for. Der udsendes dagsorden før hvert møde. Alle er velkomne til at bidrage med emner. Hvis man er forhindret i at møde op, bedes man melde afbud. På møder aftales fra gang til gang hvem, der medbringer kaffe og kage til næste møde.

Desuden mødes mange af Quinderne hver onsdag kl. 19-21 i Systuen, hygger sig, laver håndarbejde enten til sig selv eller til salg i Uldboden på Tordenskioldsdagene.

Dette er til stor gensidig inspiration.

Der betales kontingent til gruppens egen kasse, uanset om man kommer til møde eller ej. Kontingentet er pt. 100 kr. pr. halvår.  Pengene går til gaver til medlemmers runde fødselsdage, ved sygdom, påskønnelser til nogen, som hjælper os, specielle arrangementer i gruppen og ikke mindst som hjælp til at afholde gruppens Nytårskur.

I gruppen har vi en ”stab”, som vælges for 2 år af gangen. Staben består af en Byfoged, en Rådmand, en Byskriver, en Depotforvalter, en Kammermester og en suppleant.

Som gruppe deltager Fladstrands Quinder i de arrangementer foreningen står for. Her arbejder vi sammen med Hoffskrædderne og Almuen.

Til Tordenskioldsdagene har vi flere boder. Vi bager Arme Riddere og Klatter. Vi har en Uldstue med eget Spinderi. Og vi har et ”Apotek”, hvorfra vi sælger forskellige lækkerier. Tidligere har vi haft en Frugtbod, et Lysstøberi og et Mosteri – disse hviler, men nye boder er i støbeskeen.

Endelig har vi en Sognegård, hvor vi spiser frokost og aftensmad. Der er en tovholder til hver bod.

En af festpladsens aktiviteter er Marketenderiet, som Fladstrands Quinder har påtaget sig ansvaret for. Herfra bespises alle foreningens medlemmer til aften under Tordenskioldsdagene. Der udleveres gratis madbilletter.

En af de fælles aktiviteter under Tordenskioldsdagene er hvervning af nye medlemmer, og her begynder vi helt fra bunden, idet der er Kadetskole, hvor små ”kadetter”, alder ca. 6-14 år, bliver klædt på med ”uniform”, hat, gevær og soldaterbog. De går i hold ledsaget af musik fra gruppe til gruppe, hvor der hvert sted er en opgave til dem. Hos Fladstrands Quinder skal de kærne smør.

Til de forskellige events bærer vi historisk tøj. Vi har en garderobe, som man kan låne fra, og hvis man har lyst til at sy selv, kan man få hjælp til dette.

Har dette vakt din interesse kan Fladstrands Quinder kontaktes via

Doris Jensen, tlf. 3025 6411

e-mail: doris@tordenskiold.dk 

NB: Et medlemskab af Fladstrands Quinder er betinget af, at man er medlem af Tordenskiolds Soldater Fladstrand. (Kontingentet er pt. 300 kr. pr. år)

Fladstrand, Oktober 2019