Forenings oplysninger

Tordenskiolds Soldater
Fladstrand
Knallen 2
9900 Frederikshavn

Foreningsformand:
Laurits Nielsen
Kærvej 6
9900 Frederiskhavn
Mob. +45 28931006
Mail laurits@tordenskiold.dk

Foreningens konto oplysninger:
Sparekassen Vendsyssel
Registreringsnummer: 9070
Konto nummer: 1624391175

Ved overførsel fra udlandet:
IBAN: DK9690701624391175
BIC SWIFT-adr.: VRAADK21
Kontoejer: Tordenskjolds
Soldater Fladstrand

Mobile Pay
35468 Kontingent
96603 Arrangementer
98578 Salg af lanterner

17885 Arpoteket
13258 Bagerboden
71956 Blomsterboden
75917 Fikseboden
63745 Hoffskrædder
21892 Kaffehuset
76883 Klatkager
23775 Suppeboden
23093 Sværboden
98329 Uldboden