Fladstrands Borgerskab

now browsing by category

 

(Untitled)

Borgerskabet

Fladstrands Borgerskab anno 1717 er en gruppe under Tordenskiolds Soldater Fladstrand.

Vi holder møde ca. 1 gang om måneden i foreningens lokaler på Knallen 2, Frederikshavn Havn.

Vi er ca. 25 medlemmer, nogle har været med i mange år og mange er nye medlemmer. Vi bestræber os på at modtage nye medlemmer på en måde så de føler sig velkomne og værdsatte i vores gruppe.

Et medlemskab af Fladstrands Borgerskab er betinget af at man også er medlem af Tordenskiolds Soldater Fladstrand.

Alle medlemmer er ligeværdige og vore forskellige evner kan berige gruppen og foreningen.

På vores møder snakker vi om kommende arrangementer i foreningen, både de ting der foregår på tværs af de forskellige grupper, ture til ind- og udland, og de arrangementer vi selv står for.

Der bliver sendt dagsorden ud til medlemmerne før hvert møde. Alle er velkomne til at bidrage med emner.

Vi vil gerne have at man giver besked, hvis man ikke kan komme til møde, gerne på mail til formanden.

Vi betaler kontingent til gruppens egen kasse, uanset om man kommer til møde eller ej. Kontingentet er pt. 25 kr. pr. måned. Juli og december er kontingent fri. Pengene går til gaver til medlemmers runde fødselsdage, ved sygdom, påskønnelser til nogen, som hjælper os, specielle arrangementer i gruppen og ikke mindst som hjælp til at afholde gruppens Nytårskur.

Borger_03På møder aftales fra gang til gang hvem, der medbringer kaffe og kage til næste møde.

I gruppen har vi en ”stab”, som vælges for 2 år af gangen. Staben består af en Byfoged, en Rådmand, en Byskriver, en Depotforvalter, en Kammermester og en suppleant.

Som gruppe deltager Fladstrands Borgerskab i de arrangementer foreningen står for. Vi er ofte involveret i at bespise alle, som deltager. Her arbejder vi sammen med Hoffskrædderne og Almuen.

Til Tordenskioldsdagene har vi flere boder på sammen med Almuen og Hoffskrædderne. Vi bager Klatter og Arme riddere. Vi sælger frugt, hjemmelavet marmelade, kaffe og hjemmebagt kage, øl, sodavand og vin. Der foruden har vi en uldstue og et apotek med Lazerat til.

 

Har dette vakt din interesse kan Fladstrands Borgerskab kontaktes via

Doris Jensen, tlf. 3025 6411

e-mail: doris@tordenskiold.dk

eller

Mette Hørby tlf.

på mail: mettefredborg@hotmail.com

Velkommen i Fladstrands Borgerskab anno 1717.