Almuen Jan. 2016

fie_2016

Kære Almueborgere, hjælpere og andet godtfolk
Godt nytår til jer alle -vi er nu ved at være klar med det første Almuemøde i 2016
Onsdag d. 17 februar kl. 19.00 på Knallen.
Vi skal igang med de ting vi gerne ville have lavet til TD dagene.
Vi skal også nytænke, da dagene er flyttet til september.
For at få inspiration til dette har vi allieret os med Erik Christensen fra museet.
Han vil bruge en time på at fortælle omkring dagligdagen i landsbyen i 1700 tallet og vi regner med at han kan bidrage med hans viden, således at vi får ny
inspiration.
Når Erik er færdig med sin “indsprøjtning” til os -vil der være almindelig Almuemøde.
Her skal vi blandt andet have lavet en mødeplan for tiden op mod TD dagene, ligeledes hvilke opgaver vi skal have løst – hvem der er igangsættere ect.ect .
Til denne aften inviteres også vore medhjælpere der var /eller er interesseret i at hjælpe til TD dagene..
Ligeledes vil vi give indbydelsen videre til andre grupper i TSF.
Af hensyn til kaffe / brød vil vi gerne have en tilmelding på hvor mange der kommer.( Kaffe/brød kr. 10.-)
Tilmelding til Fie -enten mail,SMS eller tlf. 26275103 – senest mandag d.14 feb.
Håber rigtig mange vil komme denne aften og blive inspireret.
Hilsen
Anna Sofie Stenberg Mølholt
Borgmester af Almuen.