Historisk aften på Knallen

IMG_0207

Almuen afholdt Historisk Aften på Knallen og resten af foreningen var også indbudt.

Arkivar leder Cand. Phil. Erik Christensen fra Bangsbo Museum fortalte om Fladstrand fra tidsperioden 1650-1750.

En spændende fortælling om hverdagen i 1700 tallet, hvorledes hygiejnen var og hvordan man opbevarede madvare. Tidens guld var salt.

I 1700 tallet var det Kongen og Adelen der så at sige ejede alt jorden i Danmark herremænd og bønder måtte leje gårde og jorde og betalte i naturalier, dvs. salt og arbejdskraft og soldatertid.

En stor tak til Erik for en spændende aften

IMG_0204